Phát triển Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài theo định hướng mới

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=o4gTycBK-HA&t=530s[/embed]
0902.068.347 0902068347 @